ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების გარემოებები

ბესარიონ გუგუშვილის წიგნი „მკვლელობის დაკვეთა“ (2013) და ზ.გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული სხვა მასალები

1. თავფურცელი

leave a comment »

იხილეთ ფინეთის გამოძიების ბიუროს მიერ ბესარიონ გუგუშვილის ზვიად გამსახურდიას „მკვლელობის“ №7494802 საქმესთან დაკავშირებული დაკითხვის ოქმი


ზ.გამსახურდიას თვითმკვლელობის სცენა
https://www.facebook.com/112814292078123/videos/1790480958445

კომისიის ტექსტებში ჩართული
ავტორისეული ტექსტების სათაურები
მონიშნულია ◈ სიმბოლოთი.

01. კოკოს კომისიის ფიასკო ვ.სანაიას ტელეგადაცემაში

ტელეგადაცემაში მონაწილე კომისიის წამყვანმა წევრებმა და მიწვეულმა სპეციალისტებმა კატეგორიულად უარყვეს კომისიის პიარ-კამპანიის სამიზნე დებულება თითქოს კომისიამ ცალსახად და უცილობლად დაამტკიცა მკვლელობის ვერსია

02. ჭეშმარიტების ერთი მომენტი

03. ამ წიგნის მიზანი

04. დამშეულ მოშურნეთა ჩვენებები?

05. რატომ არ დაინტერესდა კომისია მთავარი, განმაპირობებელი, საკვანძო საკითხებით?

06. რატომ „პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი კომისია“?

07. წინათქმის მაგიერ: კვლავ პირში გახლით  ხისტად – გამსახურდიამ თავი მოიკლა!

08. შენ ხარ მკვლელობის დამკვეთიც და შემსრულებელიც

09. მოწმეების ტოტალური, ყოველმხრივი ტერორიზება და დაშინება

10. დაუძლეველი წინაღობა: ოჯახის ბოროტი, კრიმინალური განზრახვები

11. წინასიტყვაობა: ვარდული „გამოძიება“

11.01. გამოძიება – არგამოძიება
11.02. „თამარ დედოფალი“
11.03. შეთანხმება საქართველოსა და ჩეჩნეთს შორის, ოჯახსა და მოწმეებს შორის შეთანხმება
11.04. შეთანხმება ჩეჩნეთსა და საქართველოს დე-ფაქტო ძალაუფლებას შორის
11.05. ვითხოვთ სამედიცინო ექსპერტიზას
11.06. ბაჩუკის დაჭრა
11.07. ზვიადი მარტო არ დარჩენილა! ზვიადი არ მივატოვეთ!
11.08. „ვარდული გამოძიება“
11.09. გასროლა
11.10. ჯანმრთელობა
11.11. იანდარბიევის ინტერვიუ
11.12. ცხედრის დათვალიერება და შესწავლა სპეციალისტების მიერ
11.13. ცოდვა?
11.14. ისევ ექსპერტიზის მოთხოვნა

12. პრეამბულა: ე.შევარდნაძე — ზვიად გამსახურდიას „მკვლელობის კურთხეული დამკვეთი“?

13. შესავალი: გ.შარაძე, ზვიად გამსახურდიას სიკვდილი და დასაფლავება

14. ზურაბ გუჩუა: ნუთუ ეს საჭიროა?

15. მ.კიკნაძე: პრეზიდენტ გამსახურდიას გადასვენება გროზნოში

17. ბ.გუგუშვილის შენიშვნები თვითმკვლელობის ზოგად კრიმინალისტიკურ-საექსპერტო ასპექტებთან დაკავშირებით

17.01. სახელმძღვანელო სასამართლო გადაუდებელი მედიცინისთვის: გზამკვლევი მედიკოსებისთვის
17.02. გაკვეთის მახასიათებლები თვითმკვლელობითი და მკვლელობითი ცეცხლსასროლი იარაღით ჭრილობებს შორის განსხვავებების დასადგენად
17.03.  ცეცხლსასროლო იარაღით თვითმკვლელობების დახასიათება
17.04. ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობები
17.05. თავში ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული თვითმკვლელობითი ჭრილობები: 406 შემთხვევის რეტროსპექტიული მიმოხილვა
17.06. იარაღის მდებარეობა თვითმკვლელობის შემდგომ
17.07. ცეცხლსასროლი იარაღით თვითმკვლელობის შედეგად გარდაცვლილთა გაკვეთის შედეგები
17.08. მითოსები თვითმკვლელობის შესახებ
17.09. დანაშაულებრიობის მეცნიერება სასამართლო ექსპერტიზის მეთოდები
17.10. შესავალი სამედიცინო ექსპერტის მუშაობისთვის: სიკვდილის გარემოდან გაკვეთამდე
17.11. კრიმინალური გამოძიება: კანონი და პრაქტიკა
17.12. გაკვეთის მახასიათებლები თვითმკვლელობითი და მკვლელობითი ცეცხლსასროლი დაზიანებებისას
17.13. ცეცხლსასროლი იარაღით თვითმკვლელობები ჩრდილო პორტუგალიაში
17.14. ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობები
17.15. ბ.გუგუშვილის დასკვნები

18. ➤ ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის (პირველი) შუალედური დასკვნა

18.01. საქმის მოკლე საპროცესო ისტორია
18.02. რამდენად დამაჯერებელია და სარწმუნო თვითმკვლელობის ვერსია
18.03. რამდენად დამაჯერებელია მარგველანი გვანცელაძის ვერსია
18.04. ვინ დაინახა თვითმკვლელობის მომენტი
18.05. შემავალი ჭრილობის დიამეტრი
18.06. სად მდებარეობს გამომავალი ჭრილობა?
18.07. როგორ მიაყენა თვითმკვლელმა თავის თავს სხვა დაზიანებები?
18.08. თვითმკვლელმა მაყუჩი გამოიყენა?
18.09. რა მანძილიდან განხორციელდა გასროლა?
18.10. თუ გასროლა ზვიად გამსახურდიამ განახორციელა, რატომ არ იყო დენთის კვალი მის ხელებზე?
18.11. სად არის იარაღი, რომლისგანაც გასროლა განხორციელდა?
18.12. სად არის ტყვია და მასრა, რომლისგანაც დაიღუპა პრეზიდენტი?
18.13. დასკვნა

19. ◈ ბ.გუგუშვილის დასკვნა საპარლამენტო კომისიის (პირველ) შუალედურ დასკვნაზე

19.01. ◈ საქმის მოკლე საპროცესო ისტორია
19.02. ◈ ვინ დაინახა თვითმკვლელობის მომენტი
19.03. ◈ შემავალი ჭრილობის დიამეტრი
— ◈ პრეზიდენტის ცხედრის მიმართ მოკრძალებისა და რიდის ფაქტორი
— ◈ პრობლემის არსი
19.04. ◈ სად მდებარეობს გამომავალი ჭრილობა?
19.05. ◈ როგორ მიაყენა თვითმკვლელმა თავის თავს სხვა დაზიანებები?
19.06. ◈ თვითმკვლელმა მაყუჩი გამოიყენა?
19.07. ◈ რა მანძილიდან განხორციელდა გასროლა?
19.08. ◈ თუ გასროლა ზვიად გამსახურდიამ განახორციელა, რატომ არ იყო დენთის კვალი მის ხელებზე?
19.09. ◈ სად არის იარაღი, რომლისგანაც გასროლა განხორციელდა?
19.10. ◈ სად არის ტყვია და მასრა, რომლისგანაც დაიღუპა პრეზიდენტი?
19.11. ◈ დასკვნა

20. ➤ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის თავმჯდომარის, კონსტანტინე გამსახურდიას მეორე შუალედური მოხსენება

20.01. ◈ ბ. გუგუშვილის „განმშიფრავი“ წინასიტყვაობა
20.02, პატივცემულო კოლეგებო
20.03. (1)
20.04. (2)
20.05. (3)
20.06. (4)

21. ◈ კრიტიკული შენიშვნები და შეკითხვები საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის პირველი და მეორე შუალედური დასკვნების მიმართ

22. ➤ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზ.გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი საქ. პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნითი დოკუმენტი

იხ.: „დასკვნითი დოკუმენტის“ საქართველოს პარლამენტის ვებ საითიდან (2011-02-22 10:25 დათარიღებული) ჩამოტვირთული დედანი (ფაილი დათარიღებული 2011 წლის 28 11, ორშაბათი, 4:00:49):
https://app.box.com/s/lm1eg0xp76zcsrwmt6y81ptehzle4wzb

22.01. ◈ ბ.გუგუშვილისეული წინასიტყვაობა

◈ „პარლამენტის“ 2011 წ 22 თებერვლის პლენარული სხდომის ოქმი N127
◈ საკითხის უმოკლესი ისტორია და ანატომია
◈ საკვანძო მოწმეების გამოქვეყნებული ჩვენებების სრული იგნორირება

22.02. სისხლის სამართლის №7494802 საქმის აღწერილობითი ნაწილი და მისი მოკლე საპროცესო ისტორია

22.03. საქართველოს მთავარი პროკურატურის არქივში დაცული №7494802 სისხლის სამართლის საქმის მასალები

• შალვა (ბაჩუკი) გვანცელაძის 2004 წლის 26 აპრილის დამატებითი ჩვენებიდან
• შალვა (ბაჩუკი) გვანცელაძის 2004 წლის 27 აპრილის დამატებითი ჩვენებიდან
• კ.ღურწკაიას მეუღლის, ლ.აბშილავას 1999 წლის  5 თებერვლის ჩვენებიდან
• კარლო ღურწკაიას 1999 წლის 5 თებერვლის ჩვენებიდან
• ლუდმილა ღურწკაია-აბშილავას 2004 წლის 2 მარტის ჩვენებიდან
• ვალიკო ზარანდიას 1994 წლის 10 თებერვლის ჩვენებიდან
• ნათელა ავალიანი-ზარანდიას 1994 წლის 1 თებერვლის ჩვენებიდან
• რობერტ (რობინზონ) მარგველანის 1997 წლის 5 თებერვლის ჩვენებიდან
• რობერტ (რობინზონ) მარგველანის 1997 წლის 6 თებერვლის ჩვენებიდან
• რობერტ (რობინზონ) მარგველანის 1997 წლის 10 თებერვლის ჩვენებიდან
• რობერტ (იგივე რობინზონ) მარგველანის 1997 წ. 19-20-21 თებ. ჩვენებებიდან
• ჯუმბერ (ზაურ) ჩუხუას 1999 წლის 10 თებერვლის ჩვენებიდან
• ანატოლი ჩუხუას 1999 წლის 12 თებერვლის ჩვენებიდან
• ანზორ მებონიას 2004 წლის 21 ივნისის ჩვენებიდან
• კარლო გუჩუას 2004 წლის 23 ივლისის ჩვენებიდან
• ზურაბ გუჩუას 2004 წლის 7 აგვისტოს ჩვენებიდან
• ფრაქცია “XXI საუკუნის” 2001 წლის 20 აპრილის მიმართვა საქართველოს გენერალურ პროკურორს, ბატონ გია მეფარიშვილს
• ჯონსონ კვარაცხელიას 1999 წლის 12 თებერვლის ჩვენებიდან
• გოჩა კეკენაძის 2004 წლის 12 მარტის ჩვენებიდან
• ჯონსონ კვარაცხელიას 2004 წლის 21 ივლისის ჩვენებიდან
• ზაზა ბურჯანაძის 2004 წლის 15 მარტის ჩვენებიდან

22.04. საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ დაკითხულ მოწმეთა ჩვენებებში გამოვლენილი შეუსაბამობანი

• რობინზონ მარგველანის 1997 წლის თებერვლის ჩვენების მიხედვით
• კარლო ღურწკაიას მეუღლის ლუდმილა აბშილავას 1999 წლის 5 თებერვლის ჩვენების მიხედვით
• აგრეთვე გაკვირვებას იწვევს რობინზონ (იგივე რობერტ) მარგველანის 1997 წლის თებერვლის ჩვენების მიხედვით
• წალენჯიხის ყოფილი პრეფექტის ზ.გუჩუას 2004 წ  6 აგვ. ჩვენების მიხედვით
• ანზორ მებონიას 2004 წლის 21 ივნისის ჩვენების მიხედვით
• გოჩა კეკენაძის 2004 წლის 12 მარტის და ზაზა ბურჯანაძის 2004 წლის 3 მაისის ჩვენებების მიხედვით
• რობინზონ მარგველანის 1997 წლის 20 თებერვლის ჩვენების მიხედვით

22.05. დასკვნითი ნაწილი

• საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი • საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის შექმნა და მის მიერ გაწეული საქმიანობის მოკლე აღწერილობა

22.06. დროებითი საპარლამენტო კომისიის გამოკითხვები  და კომისიის მიერ მოპოვებული ქალაქ ზუგდიდის კომენდანტის ბადრი ზარანდიას დღიური

◈ ბ.გუგუშვილის შენიშვნა
• თენგიზ კიტოვანის გამოკითხვიდან
• იგორ გიორგაძის გამოკითხვიდან
• თენგიზ სიგუას გამოკითხვიდან
• შალვა (ბაჩუკი) გვანცელაძის გამოკითხვიდან
• გოჩა კეკენაძის გამოკითხვიდან
• ჰამლეტ გულორდავას გამოკითხვიდან
• ქ.ფოთის უშიშროების ყოფილი უფროსის მურმან წაქაძის გამოკითხვიდან
• ქ.ზუგდიდის უშიშროების ყოფილი უფროსის თემურ გაბუნიას გამოკითხვიდან
• ჯონსონ კვარაცხელიას გამოკითხვიდან
• კარლო ღურწკაიას გამოკითხვიდან
• ექსპერტ–პათოლოგანატომების ლევან ჩაჩუასა და ზაზა ოქრუაშვილის გამოკითხვიდან
• ზაზა ბურჯანაძის გამოკითხვიდან
• რომეო კუჭუხიძის გამოკითხვიდან
• ვალტერ შურღაიას გამოკითხვიდან
• სოსო თორიას გამოკითხვიდან
• ბატალიონ ჯიხას უფროსის ვახტანგ ზარანდიას გამოკითხვიდან
• ირანდა კალანდაძის გამოკითხვიდან
• ზუგდიდის კომენდანტის ბ.ზარანდიას დის მარინა ზარანდიას გამოკითხვიდან
• უზენაესი საბჭოს ეკონომიკური რეფორმების კომისიის თავმჯდომარის, გივი თაქთაქიშვილის გამოკითხვიდან
• ავთანდილ რცხილაძის გამოკითხვიდან
• რობინზონ მარგველანის გამოკითხვიდან
• ზაურ ჩუხუას გამოკითხვიდან
• ანატოლი ჩუხუას გამოკითხვიდან
• გიორგი სარიას პროკურატურის დაკითხვიდან
• გოჩა სარიას პროკურატურის დაკითხვიდან
• არსენ მესხიას გამოკითხვიდან
• დავით ქარდავას გამოკითხვიდან
• ნუკრი ღურწკაიას გამოკითხვიდან
• არკადი შონიას გამოკითხვიდან
• გოდერძი მებონიას გამოკითხვიდან
• კახა მოლაშხიას გამოკითხვიდან
• მამრიკო ზარანდიას გამოკითხვიდან
• კახა მიქაიას გამოკითხვიდან
• პრეზიდენტის პირადი დაცვის წევრის ბადრი გოგელაშვილის გამოკითხვიდან
• თამარ ძნელაძის გამოკითხვიდან
• ნანა ზულიაშვილის გამოკითხვიდან
• ლამარა კერვალიშვილის გამოკითხვიდან
• ნორა ნიკოლაძე-ლომსიანიძის გამოკითხვიდან

22.07. წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრის, ქალაქ ზუგდიდის კომენდანტის ბადრი ზარანდიას ჩანაწერებიდან

• 1992 წლის თებერვალი, აბაშა
• 1992 წლის მარტი (პარტიზანული მოძრაობა)
• 1992 წელი, წალენჯიხა, ივლისი
• რა ხდება გაქცევის წინ?
• რა ხდება ბანაკში პირველ დღეებში?
• რა როლი ითამაშა ოთარ ფაცაციამ ზუგდიდის ბინძურ თამაშებში?
• ვინ გადავიდა ეროვნული მოძრაობიდან საწინააღმდეგო დაპირისპირებაში?
• რა უნდოდა გურამ აბსანძეს?

22.08. №7494802 სისხლის სამართლის საქმეზე დაკითხულ პირთა პროკურატურისათვის მიცემულ ჩვენებებსა და საპარლამენტო კომისიის გამოკითხვებში გამოვლენილი ფაქტების შეუსაბამობები და ურთიერთ წინააღმდეგობები

◈ ბ.გუგუშვილის ჩანართი
1. დევნილი პრეზიდენტის გზა სამეგრელოს რეგიონში
2. პრეზიდენტის პირადი დაცვის ჩამოცილება და ულტიმატუმი მუჟავაში
3. პრეზიდენტის ჯიხაშკარიდან ძველ ხიბულაში გადაყვანის მიზეზი
4. პრეზიდენტის სოფ. ჯიხაშკარიდან ძველ ხიბულაში გადაყვანის გარემოებები
5. პრეზიდენტის ჩაცმულობა სოფელ ჯიხაშკარიდან  ძველ ხიბულამდე მიმავალ გზაზე
6. პრეზიდენტის გარდაცვალების თარიღი და საათი
7. გარდაცვლილი პრეზიდენტის ჩაცმულობა და მდგომარეობა საწოლში
8. პრეზიდენტის თავის ქალაზე შემავალი და გამომავალი ნატყვიარის აღწერილობა და დაზიანება საწოლის დაფაზე
9. ავადმყოფობდა თუ არა პრეზიდენტი
10 მკვლელობის  იარაღი და გარდაცვლილის სხეულზე აღბეჭდილი ტყვიის დიამეტრი
12. ზვიად გამსახურდიას პირადი დაცვის წევრების დაკავება პრეზიდენტის სამშობლოში დაბრუნებამდე
13. პრეზიდენტის თანმხლები პირები მისი გარდაცვალების შემდეგ
14. პრეზიდენტის სამარხისა და გვამის მდგომარეობა

22.09. დროებითი საპარლამენტო კომისიის მიერ მოწვეული ექსპერტების დასკვნები №7494802 სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით

• მოცემულობა
• ამონარიდი ქ. როსტოვში ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნიდან
2. საქმეში არსებული ჩვენებები;
3. საგამოძიებო კომისიის მიერ მოპოვებული ჩვენებები;
4. ცეცხლსასროლი იარაღების АПС-ის (პისტოლეტი “სტეჩკინი”) და АПБС (პისტოლეტი “სტეჩკინი” მაყუჩით) ტექნიკურ–ტაქტიკური მონაცემები;
5. ცეცხლსასროლი იარაღი АПС–დან (პისტოლეტი “სტეჩკინი”) ექსპერიმენტული გასროლის შედეგები
6. შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული დაპრესილი ნახერხისგან (დსპ) დამზადებული საწოლის დაფა

22.10. მოცემულობის ანალიზი

• თავის ქალა
• სასამართლო – სამედიცინო ექსპერტ ლ.ჩაჩუას  საპარლამენტო კომისიის გამოკითხვით
• დროებითი საპარლ. კომისიის მიერ ჩატარებული საგამოძიებო ექსპერიმენტი
• ზ.ხუციშვილი სამხედრო ექსპერტი ფილმი “დინების საწინააღმდეგოდ” 2007
• დროებითი საპარლამენტო კომისიის კომენტარი

22.11. ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობისას ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირთა ჩვენებები

• 2010 წ 25 იანვ. გვარდიის ყოფილი სარდალი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თ.კიტოვანი პრეზიდენტ ზ.გამსახურდიას მკვლელობის  შესახებ
• 2010 წლის 27 იანვარი. უშიშროების ყოფილი მინისტრი იგორ გიორგაძე პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის  შესახებ
• 2010 წლის 25 თებერვალი. ყოფილი პრემიერ მინისტრი თენგიზ სიგუა ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის  შესახებ

22.12. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის მიერ ჩატარებული გამოკითხვებისა და საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან გამოთხოვილი №7494802 სისხლის სამართლის საქმის მასალების შემაჯამებელი დასკვნები

◈ ბესარიონ გუგუშვილი შენიშვნები „დასკვნის“ ამ ნაწილთან დაკავშირებით
• საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი • საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის მიერ ჩატარებული გამოკითხვებისა და საქართველოს მთავარი • პროკურატურიდან გამოთხოვილი №7494802 სისხლის სამართლის საქმის მასალების შემაჯამებელი დასკვნები და შეფასებები

22.13. დანართები

• რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის მე-16 სასამართლო-სამედიცინო და • კრიმინალისტიკური ექსპერტიზების სახელმწიფო ცენტრის ექსპერტთა კომისიის დასკვნა
• საექსპერტო გადაწყვეტილების მისაღებად დასმულია კითხვები
• საქმის ვითარება
• გამოკვლევა
• გამოკვლევაზე ნეშტთან ერთად წარმოდგენილი ტანსაცმლისა და საგნების აღწერილობა
• უცნობი ადამიანის გვამთან აღმოჩენილი საგნების გამოკვლევა
• ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები
• სასამართლო–სამედიცინო დიაგნოზი
• დასკვნები
• ქიმიურ–კრიმინალისტიკური გამოკვლევა
• გამოკვლევა რენტგენოსპექტრული ფლუორესცენტული ანალიზის მეთოდით

22.14. ◈ ბ.გუგუშვილის საგანგებო შენიშვნა

23. ზ.გამსახურდიას თვითმკვლელობის იარაღზე თითების ანაბეჭდებით სპეკულაციების უსუსურობა

24. ჩეჩნეთის პროკურორი კუზნეცოვი ექსჰუმაციის შედეგებზე

25. ჩონჩხის დამსხვრევის მთავარი მიზეზი: გროზნოში საფლავის სასტიკი დაბომბვები

26. სურათები რომელსაც კომისია მალავს

27. კომისიის მიერ ვიზუალური მასალის ფალსიფიცირება

28. კოკოს კომისიის ბრიყვული შეცდომები: ტრაექტორია

29. ზ.გამსახურდიას ხორხის ხრტილები და ენისქვეშა ძვალი დაუზიანებელი აღმოჩნდა

30. დერეფნებისა და „კოლიდორების“ გასაოცარი პარადოქსი

31. მოკლედ: ზ.გამსახურდიას სიკვდილის გარემოებები და საქართველოს ფაქტობრივი ხელისუფლება

32. В.ГУГУШВИЛИ: ОБРАЩЕНИЕ К СЕЙМУ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

33. ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЛЕНА ПАРЛАМЕНТА ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АЛЬГИРДАСА ПАТАЦКАСА — ЧЛЕНА ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ, МЕЖДУНАРОДНОГО СВИДЕТЕЛЯ ПРИ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЙ ОСТАНКОВ ПРЕЗИДЕНТА ЗВИАДА ГАМСАХУРДИА ИЗ ГРУЗИИ В ГРОЗНЫЙ 1994 Г.

34. ОБРАЩЕНИЕ К ИММИГРАЦИОННЫМ ВЛАСТЯМ АВСТРИИ В ЗАЩИТУ И ОБОСНОВАНИЕ ПРАВА НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ ГРАЖДАНИНА ГРУЗИИ РОБЕРТА (РОБИНЗОНА) МАРГВЕЛАНИ

35. რედაქტორისგან

გულიდან ამოხეთქილი „მართლმადიდებელი პრეზიდენტი თავს არ მოიკლავდა“-თი დაეჭვებულ მამულიშვილებს  314

36. ბ.გუგუშვილის მიმართვა საქ. უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ბ-ნ მ.კიკნაძეს 11 მარტი 1994

წიგნის მიზანია ამხილოს და გააკრიტიკოს საქართველოს ფაქტობრივი ხელისუფლების ბოროტმოქმედება, მისი კონკრეტული დოკუმენტები და კერძოდ – ე.წ. „საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზ.გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის“ დასკვნითი დოკუმენტები. წიგნის მიზანია დაანახოს საზოგადოებას თუ როგორ ბინძურ, არაკაცურ, თახსირ მეთოდებს იყენებენ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის ვერსიის პროპაგანდისტები; თუ რამდენ ცილისწამებას, ბოროტებას, სიყალბესა და სიცრუეს ნერგავენ და უწევენ პროპაგანდას.

ავტორმა ისიც კარგად იცის, რომ „დაეჭვებულ“ მკვლელობა-მადიდებელ და მკვლელობა-თაყვანისმცემელ მკითხველს კვლავ და ისევ არაერთი გამჭრიახი და კაპიტალური „შეკითხვა“ ექნება ჯიბეში გადამალული და – ასეც უნდა იყოს…

წიგნს დაერთვის DVD რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან და არსებით ვიდეო დოკუმენტებსა და პუბლიკაციებს

ავტორი გულითად მადლობას უძღვნის ქალბატონ ლია ბერუაშვილს, რომლის მეგობრული დახმარებაც გადამწყვეტი იყო ამ წიგნის გამოცემისას.

რედაქტორი იოსებ ღუდუშაური

Written by ბესარიონი

12/04/2013 at 06:07

კომენტარები

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: